خدمات ما

– آموزش

-تدریس خصوصی مکاتبات تجاری
-تدریس ایلتس
-تدریس دوره گرامر
– تدریس خصوصی مکالمه ازمبتدی تا پیشرفته

امورتجاری

– اخذ نمایندگی: ایجاد ارتباط با کمپانی‌های مورد نظر شما جهت اخذ نمایندگی و ادامه ارتباط تجاری شما در کلیه مراحل کاری
– برقراری ارتباط با دیگر کشورهای جهان از طریق تلفن یا پست الکترونیکی: برقراری ارتباط با کمپانی کشورهای دیگر جهت هماهنگی قرار ملاقات، بستن قرارداد، مبادله اطلاعات، معرفی کمپانی، گرفتن لیست قیمت و انجام کلیه مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی
– ترجمه قرارداد: ترجمه قرارداد از زبان انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی در کمال دقت و امانت‌داری
– ترجمه کاتالوگ و سایت
– شرکت در جلسات کاری : حضور مترجم در جلسات کاری شما برای ترجمه پیاپی، شفا ف و صریح مطالب
– شرکت در نمایشگاههای بین المللی: حضور مترجم در غرفه شما یا در کنار شما در نمایشگاههای بین المللی

امورعلمی

-انجام کلیه امور مربوط به مقالات علمی جهت چاپ در نشریات خارجی: ترجمه و ویرایش مقالات علمی جهت چاپ در مجلات خارجی معتبر
انجام مصاحبات شما جهت استخدام مترجم –
برگزاری دوره‌های تربیت مدرس زبان انگلیسی و آموزش‌ روش‌های تدریس –
– شرکت در جلسات و همایشها و کنفرانس‌های بین المللی: حضور مترجم در جلسات علمی شما جهت شفاف‌سازی و ترجمه پیاپی مطالب
طراحی آزمون: طراحی تست پایان ترم و میان ترم براساس برنامه ها و کتابهای آموزشی موسسه شما-
-طراحی سیلابس آموزش زبان انگلیسی: طراحی سیلابس آموزش زبان انگلیسی کلیه کتاب‌های آموزشی جهت تدریس در آموزشگاه زبان
– انجام کلیه امور مربوط به استخدام مدرس جهت آموزشگاه زبان

ویرایش پایان‌نامه هایی که به زبان انگلیسی می‌باشند-
ویرایش متن سخرانی‌های علمی به زبان انگلیسی-

تماس با ما

ترجمه شفاهی

حضور در همایشها، کنفرانسها، نمایشگاه ها و جلسات تجاری، علمی و پژوهشی

تماس های بین المللی

تخصص در زمینه تجارت بین المللی و ایجاد روابط تجاری از طریق تلفن و پست الکترونیکی با شرکا خارجی شما جهت معاملات و اخذ نمایندگی

آموزش

آموزش مکالمه از مبتدی تا آیلتس

ویرایش مقالات

ویرایش انواع مقالات انگلیسی جهت چاپ در مجلات خارجی معتبر، ویرایش پایان نامه ها و متن سخنرانی ها

آموزش

آموزش حرفه ای زبان انگلیسی در کلیه سطوح

موارد دیگر

انجام مصاحبات کاری شما جهت استخدام مترجم و مدرس زبان انگلیسی جهت راه اندازی شرکت و آموزشگاه شما، آموزش ttc ، طراحی سیلابس آموزش زبان و آزمون